So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
English Vietnamese

Lớp Tiếng Anh Toàn Diện - Nền tảng - Basic
Ngày đăng: 15:42:54 10-08-2017
Khóa học này dành cho những ai?
 • Đã hoàn thành khóa “Phá vỡ rào cản ngôn ngữ - Icebreaking”
 • Muốn xây lại nền tảng tiếng anh
 • Nghe nói thiếu tự tin
 • Phát âm chưa chuẩn
 • Phản xạ chậm
 • Từ vựng ít
 • Trình độ mất gốc hoặc mới học lại Tiếng Anh
    Sau khóa học học viên sẽ đạt được gì?
 • Xây dựng lại nền tảng Tiếng anh
 • Làm chủ toàn bộ 44 âm trong tiếng anh
 • Hình thành phản xạ nghe nói Tiếng Anh cơ bản
 • Kể lại được các câu chuyện bằng Tiếng Anh dùng Mindmap
 • 17 chủ điểm ngữ pháp nói cơ bản thường gặp
 • Tự tin giao tiếp 17 chủ điểm cơ bản
 • Nền tảng cho các chương trình tiếp theo 
  Nội dung khóa học:
 • Chuyên sâu phát âm trong tiếng anh
 • Áp dụng các kĩ năng nối âm, biến âm, ngữ điệu trong tiếng anh.
 • 17 chủ điểm giao tiếp cơ bản
 • 17 chủ điểm ngữ pháp nói thường gặp
 • Luyện phản xạ giao tiếp tiếng anh theo chủ đề
Thời gian: 18 buổi, 2h/ buổi
Tags:

Chat Facebook